Dicky IJbema
Coach voor professionele & persoonlijke ontwikkeling
&
Spelen met invloed

EMDR

EMDREMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectieve therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Door dergelijke ingrijpende gebeurtenissen kan een trauma ontstaan, met diverse psyschische klachten. Denk hierbij aan herbelevingen, flashbacks, nachtmerries, schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Bij deze therapie wordt terugdenken aan de herinnering gecombineerd met het maken van oogbewegingen of geluiden, die ervoor zorgen dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Doordat zowel het terugdenken aan de ervaring, als het letten op de afleidende stimulansen, veel geheudgencapaciteit kost, ontstaat er concurrentie van werkgeheugentaken. Hierdoor neemt de levendigheid en de naarheid van de herinnering af. Geleidelijk aan verliest de herinnering haar emotionele lading en krijgt de gebeurtenis een plek.

Denk je dat EMDR wat voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Dicky IJbema voor een afspraak.